اولین همایش ملی علوم انسانی با محوریت مدیریت، حسابداری ،روانشناسی و اقتصاد

1St National Conference on Science with a focus on the humanities,Mamagement,Accounting,Psychology and Economics ( With Economic approach of resistance and Jihad Mamagement ) .

 
        |     19:12 - 1396/06/29  
 

ورود به کنترل پنل کاربران