این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

مدیریت :
مدیریت دولتی
مدیریت بازرگانی
مدیریت صنعتی
مدیریت آموزشی
 تحقیقات آموزشی(علوم تربیتی)
آموزش وبهسازی منابع انسانی
مدیریت بیمه
مدیریت اجرایی
مدیریت ورزشی
مدیریت استراتژیک
مدیریت رسانه ای
مدیریت زمان
مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه
مدیریت فناوری اطلاعات
مدیریت شهری
مدیریت امور فرهنگی
مدیریت مالی
خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی
مدیریت  MBA
مدیریت آموزش عالی
مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی
مدیریت پدافند غیرعامل
مدیریت اختلال و تحریم
مدیریت علوم اجتماعی
مديريت انتظامي
مديريت امور دفاعي
مدیریت و توسعه پایدار
مدیریت ثبت اسناد و املاك
مدیریت جهانگردی
مدیریت گردشگری
مدیریت اطلاعات
مدیریت کتابخانه ای
مديريت اماكن متبركه مذهبي
مدیریت اسلامی
مديريت توليد و عمليات
مدیریت تصمیم گیری و سیاستگذاری
سایر مباحث مرتبط با علوم مدیریت نوین
حسابداری :
حسابداری دولتی و پاسخگویی
سیستم های اطلاعات حسابداری
نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه
اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها
کاربرد روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت
تولید و حسابداری مدیریت
اثر بخشی گرایشات حسابداری
حسابداری سرمایه فکری
حسابداری محیط زیست
یافته های نوین و مباحث روز در حسابداري
لزوم به کارگیری تفکرات نوین در میان تصمیم گیرندگان و تدوین کنندگان قوانین و استانداردها
اخلاق حرفه ای در حسابداری وحسابرسی
مهندسی مالی,رویکردها و چالش ها و تحقیقات کاربردی
تاثیر حسابداری بر سرمایه های ملی همچون نفت
استانداردهای حسابداری و حسابرسی
روش های تأمین مالی در سازمان ها ودانشگاه ها
استانداردگذاري يکپارچه براي گزارشگري مالي
نوآوريهاي مالي در حوزه حسابداري
کاربرد اينترنت در حسابداري
نقش حسابداري و حسابرسي در بحرانهاي مالي
مديريت هزينه و ارزش آفريني براي سهامداران
حسابرسی وچالش های پیش رو .
حسابرسی عملکرد مدیریت .
و تمام موضوعات مرتبط با حسابداری و حسابرسی
 روانشناسی:
روانشناسی بالینی
روانشناسی عمومی
روانشناسی تربیتی
روانشناسی شخصیت
خانواده درمانی
روانشناسی صنعتی و سازمانی
روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
سنجش و اندازه گیری (روان سنجی)
روانشناسی سلامت
روانشناسی اسلامی
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
روانشناسی ورزش
مشاوره
علوم اعصاب
روانپزشکی
روان پرستاری
پرستاری
اعتیاد
و سایر رشته های مرتبط
اقتصاد:
اقتصاد و رقابت سازمان ملل جهانی
 اطلاعات مدیریت برای اقتصاد هوشمند، پایدار و فراگیر
 مدیریت استراتژیک در یک اقتصاد باز، کارآفرینی، نوآوری و بین المللی
 راهکارهای توسعه مناطق آزاد: سرمایه گذاری، فرصتها و چالش ها
 راهبردهای اقتصاد مقاومتی، فرصتها و تهدیدها
 زیرساختهای فرهنگی، اجتماعی و تاریخی لازم برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی
 بحران اقتصادی و اصلاحات ساختاری
 اقتصاد انرژی
 اقتصاد کشاورزی
 اقتصاد شهری
 رشد اقتصادی
 برنامه ریزی اقتصادی
 اقتصاد بین الملل
اقتصاد اسلامی
اقتصاد توسعه
اقتصاد پولی وبانکی
اقتصاد انرژی- اقتصاد محیط زیست
مالیات و سیاستگذاری دولت
اقتصاد بخش عمومی
اقتصاد رفتاری
اقتصاد اطلاعات
اقتصاد فرهنگی
اقتصاد ریاضی و نظریه بازی ها
روشهای کاربردی اقتصاد سنجی
اقتصاد فناوری اطلاعات
چالش ها و راهکارهای اقتصادی
اقتصاد در شرایط تحریم
اقتصاد مقاومتی
اقتصاد و تولید ملی
و سایر رشته های علوم انسانی شامل :
علوم تربیتی:
آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان
فلسفه تعلیم و تربیت
برنامه ریزی درسی
تعلیم و تربیت اسلامی
برنامه ریزی آموزشی
آموزش در پرورش ابتدایی
آموزش پیش دبستانی
تکنولوژی آموزشی
برنامه ریزی درسی
تحقیقات آموزشی
مدیریت آموزشی
آموزش الکترونیک
اخلاق اسلامی
تعلیم و تربیت در اسلام
و سایر رشته های مرتبط
علوم اجتماعی و جامعه شناسی
علوم اجتماعی
پژوهشگری اجتماعی
جامعه شناسی
جامعه شناسی دینی
جزا و جرم شناسی
علوم ارتباطات اجتماعی
مطالعات زنان و خانواده
مردم شناسی
جمعیت شناسی
مددکاری اجتماعی
برنامه ریزی رفاه اجتماعی
مطالعات راهبردی فرهنگ
مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی
و سایر رشته های مرتبط