این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

واریز وجه ثبت نام همایش جهت ارسال پکیج همایش (گواهینامه همایش، سی دی کتابچه الکترونیک مقالات همایش)

به اطلاع آن دسته از پژوهشگرانی که تا کنون هزینه مربوط به شرکت در همایش را واریز ننموده اند می رسانند، جهت دریافت پکیج همایش که شامل گواهینامه همایش و همچنین سی دی کتابچه الکترونیک مقالات همایش می باشد، در اسرع وقت وجه مربوطه را واریز نموده تا در مراحل ارسال پکیج همایش دچار مشکل نشوند.
لازم به ذکر است که تا چند روز آتی گواهینامه و سی دی کتابچه الکترونیک مقالات همایش آماده و به آدرس پستی پژوهشگران محترم ارسال می گردد و بالتبع آن، ظرف مدت چند روز، مقالات همایش در پایگاه های سیویلیکا، ISC (پایگاه استنادی علوم جهان اسلام) ، پایگاه SID (پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی) و همچنین پایگاه اطلاعات کنفرانسهای کشور (سیمپوزیا) درج و نمایه خواهد شد.

به اطلاع آن دسته از پژوهشگرانی که تا کنون هزینه مربوط به شرکت در همایش را واریز ننموده اند می رسانند، جهت  دریافت پکیج همایش که شامل گواهینامه همایش و همچنین سی دی کتابچه الکترونیک مقالات همایش می باشد، در اسرع وقت وجه مربوطه را واریز نموده تا در مراحل ارسال پکیج همایش دچار مشکل نشوند.
لازم به ذکر است که تا چند روز آتی گواهینامه و سی دی کتابچه الکترونیک مقالات همایش آماده و به آدرس پستی پژوهشگران محترم ارسال می گردد و بالتبع آن، ظرف مدت چند روز، مقالات همایش در پایگاه های سیویلیکا، ISC (پایگاه استنادی علوم جهان اسلام) ، پایگاه SID (پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی) و همچنین 
پایگاه اطلاعات کنفرانسهای کشور (سیمپوزیا) درج و نمایه خواهد شد.


دبیرخانه  همایش

بازگشت1396/07/28
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !