اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

حمایت رسمی دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر از اولین همایش ملی علوم انسانی با محوریت مدیریت، حسابداری، روانشناسی و اقتصاد

حمایت رسمی دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر از اولین همایش ملی علوم انسانی با محوریت مدیریت، حسابداری، روانشناسی و اقتصاد بر اساس هماهنگی های انجام شده، دکتر محمد حسین شعبانی ریاست محترم دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر، حمایت رسمی آن واحد دانشگاهی را از اولین همایش ملی علوم انسانی با محوریت مدیریت، حسابداری، روانشناسی و اقتصاد(با رویکرد اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی) اعلام نمودند.

 حمایت رسمی دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر از اولین همایش ملی علوم انسانی با محوریت مدیریت، حسابداری، روانشناسی و اقتصاد.
بر اساس هماهنگی های انجام شده، دکتر محمد حسین شعبانی ریاست محترم دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر، حمایت رسمی آن واحد دانشگاهی را از اولین همایش ملی علوم انسانی با محوریت مدیریت، حسابداری، روانشناسی و اقتصاد(با رویکرد اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی) اعلام نمودند.

دبیرخانه همایشبازگشت1395/12/24
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !