درباره همایش > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

کارگاه آموزش SPSS

1396/06/24
مدرس: دکتر اکبرپور
ظرفیت 30 نفر

کارگاه های آموزشی به دو صورت می باشد:
- بصورت Team Work در روز کنفرانس
- بصورت فایل پاورپوینت برای پژوهشگرانی که نمی توانند در روز کنفرانس حضور به عمل آورند

لينك اصلي

کارگاه آموزش Eviews

1396/06/24
مدرس: خانم مانا فراهی
ظرفیت 30 نفر

کارگاه های آموزشی به دو صورت می باشد:
- بصورت Team Work در روز کنفرانس (حضوری)
- بصورت فایل پاورپوینت برای پژوهشگرانی که نمی توانند در روز کنفرانس حضور به عمل آورند (غیر حضوری)

لينك اصلي

کارگاه زبان بدن (Body Language)

1396/06/24
مدرس: دکتر صمدی
ظرفیت 30 نفر

کارگاه های آموزشی به دو صورت می باشد:
- بصورت Team Work در روز کنفرانس (حضوری)
- بصورت فایل پاورپوینت برای پژوهشگرانی که نمی توانند در روز کنفرانس حضور به عمل آورند (غیر حضوری)

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر